Tegning, form og farge

HVORDAN VÆRE KREATIV MED BASISFIGURENE?

Kreativitet er skapende evne eller virksomhet, det vil si oppfinnsomhet, idérikdom og det å lage eller finne på noe nytt.

Geometriske figurer som man kan tegnes på et papirark eller en annen vannrett flate kalles plangeometri.

I lek og tegning med geometriske figurer kan det skapes nye figurer og artige tegninger. Bruk fantasien og kreativiteten i et slikt arbeid.

KORLEIS VERE KREATIV MED BASISFIGURANE?

• Kreativitet er skapande evne eller verksemd, det vil seie oppfinnsomheit, idérikdom og det å lage eller finne på noko nytt.

• Geometriske figurar som ein kan teiknast på eit papirark eller ein annan vassrett flate kallast plangeometri.

I leik og teikning med geometriske figurar kan det skapast nye figurar og artige teikningar. Bruk fantasien og kreativiteten i eit slikt arbeid.

I denne oppgaven skal du være kreativ og tegne ulike ting/figurer, med basisformene som utgangspunkt.
BOKMÅLNYNORSK