Spille blues
KOMPETANSEMÅL
 • utøve et variert repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans
 • samarbeide med andre om å planlegge og gjennomføre øvingsprosesser hvor det inngår selvvalgt sang, andre vokale uttrykk, spill på instrumenter eller dans, og formidle resultatet i gruppe eller individuelt 
 • skape og programmere musikalske forløp ved å eksperimentere med lyd fra ulike kilder 
 • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer, og reflektere over bruk av musikalske virkemidler 
 • lytte og prøve ut ulike uttrykk og begrunne valg i skapende prosesser fra idé til ferdig resultat
 • bruke gehør og notasjonsteknikker som støtte i skapende arbeid 
 • bruke relevante fagbegreper i skapende arbeid og i refleksjon over prosesser og resultater
TEORI
 • lese om hvordan en kan spille blues på en gitar
 • finne, notere og lære ulike begrep
 • bruke begrep i ulike sammenhenger
 • svare på spørsmål
OPPLEVE
 • lytte til ulik gitarbasert blues
 • lytte til akkordrekken til en blues
 • lytte til medelever sitt bluesspill på gitar og typiske bandinstrument
LAGE
 • lage tekst og komp til en blues-låt
 • lage en innspilling av en 12-takter blues med komp, gitarspill og vokal
UTØVE
 • øve på akkorder brukt i blues, både digitalt og på gitar
 • øve på egenkomponert blues
 • levere inn og fremføre egenkomponert blues 

HVA ER EN GITAR?

• En gitar er et musikkinstrument som brukes i mange forskjellige sjangre. En gitar har vanligvis seks strenger, selv om det finnes gitarer med syv, åtte og tolv strenger. Gitaren slik vi kjenner den i dag er av spansk opprinnelse. En som spiller på gitar, er en gitarist.

• Gitaren er et av de viktigste instrumentene i blues, country, flamenco, rock, metal og mange former for popmusikk. Tonene frembringes av vibrasjoner i strengene og forsterkes av en resonanskasse, eller ved hjelp av en elektrisk forsterker, som kan forandre lydstyrken og -kvaliteten. 

KVA ER EIN GITAR?

• Ein gitar er eit musikkinstrument som vert brukt i mange ulike sjangrar. Ein gitar har vanlegvis seks strengar, sjølv om det finst gitarar med sju, åtte og tolv strengar. Gitaren slik vi kjenner han i dag er av spansk opphav. Ein som spelar på gitar, er ein gitarist.  

• Gitaren er eit av dei viktigaste instrumenta i blues, country, flamenco, rock, metal og mange former for popmusikk. Tonane vert laga av vibrasjonar i strengane og forsterkast av ei resonanskasse, eller ved hjelp av ein elektrisk forsterkar, som kan forandra lydstyrken og kvaliteten.

HVORDAN STEMMES EN GITAR?

• Det høres ikke så bra ut hvis gitaren ikke er stemt. Alle strengenestemmes sånn at de klinger fint sammen. Å få gitaren stemt kan være utfordrende, spesielt hvis man er ny på gitar. Heldigvis er det flere måter å gjøre det på, alt fra å bruke en app på mobilen, en stemmeboks eller bruke øret.

• Felles for alle metodene er at vi må skru på stemmeskruene som er på gitarhodet. Alle de seks strengene på gitaren er festet til hver sin stemmeskrue. Det kan være lurt å lære seg navnene på strengene: E - A - D - G - H - E.

KORLEIS STEMMAST EIN GITAR?

• Det høyrest ikkje så bra ut viss gitaren ikkje er stemd. Alle strengenestemmast sånn at dei kling fint saman. Å få gitaren stemt kan vere utfordrande, spesielt viss ein er ny på gitar. Heldigvis er det fleire måtar å gjere det på, alt frå å bruke ein app på mobilen, ein stemmeboks eller bruke øret.

• Felles for alle metodane er at vi må skru på stemmeskruane som er på gitarhovudet. Alle dei seks strengene på gitaren er festa til kvar sin stemmeskrue. Det kan vere lurt å lære seg namna på strengene: E - A - D - G - H - E

HVORDAN SPILLER EN GITARGREPA E, D og A?

Å spille gitargrep betyr at du trykker ned bestemte toner på gripebrettet på gitaren. Du sørger med andre ord for å lage akkorder.

KORLEIS SPELER EIN GITARGREPA E, D og A?

Å spele gitargrep tyder at du trykkjer ned bestemde tonar på gripebrettet på gitaren. Du sørgjer med andre ord for å lage akkordar.

Lag ulike akkorder som passer til en blues i A-dur (A, D og E) i den interaktive oppgaven under.
INTERAKTIV
I lytteeksempelet hører du en gitar som spiller gitargrepa A, D og E i et enkelt blueskomp.
Bluesvers

HVORDAN ER ET 12-takter blues-skjema?

12-takter blues-skjema har formen: AAB.

DEL A: Har 4 takter med akkorden A.

DEL A: Har 2 takter med akkorden D, og to takter med akkorden A.

DEL B: Har 1 takt med akkorden E, 1 takt med akkorden D, 1 takt med akkorden A, og 1 takt med akkorden E.

KORLEIS ER EIT 12-takter blues-skjema?

12-takter blues-skjema har forma: AAB.

DEL A: Har 4 takter med akkorden A.

DEL A: Har 2 takter med akkorden D, og to takter med akkorden A.

DEL B: Har 1 takt med akkorden E, 1 takt med akkorden D, 1 takt med akkorden A, og 1 takt med akkorden E.

Plasser akkordene riktig til en 12-takter blues i den interaktive oppgaven under. Øv deretter på å spille akkordene i riktig rekkefølge!
Bluesvers
INTERAKTIV
Øvakkordene A, D og E på gitar, gjerne i grupper. Spill til slutt inn en film der du viser hvordan du spiller grepa i et 12-takters bluesskjema.
BOKMÅLNYNORSK
SPØRSMÅL
1. Hvordan blir det lyd av en gitar?
2. Hvorfor er det viktig at en gitar er stemt når en spiller på den?
3. Hvordan spiller en grep på en gitar?
4. Hva betyr AAB i forma til et 12-takter bluesskjema?
5. Hva er egentlig et 12-takter bluesskjema?

HVILKE INSTRUMENT BLIR TYPISK BRUKT I BLUES?

Typisk bluesmusikk blir spilt av en elektrisk gitar, bassgitar og trommer. Gitaren er vanligvis forsterket gjennom en røyrforsterkar eller det blir brukt en overdrive-effekt. Ofte blir det benyttet to gitarer i bluesrockband, hvor den ene spiller riffet og akkordene på en rytmegitar, mens den andre spiller melodilinjer og soloer på en sologitar.

• I 1950-årene benyttet bluesband fortsatt ståbass (kontrabass), mens bluesrockband i 1960-årene benyttet elektrisk bass, som var lettere å forsterke til høy lydstyrke.

• Tangentinstrument som piano og hammondorgel blir også benyttet. Som den elektriske gitaren er ofte også hammondorgelet forsterket gjennom en rørforsterker som gir en rumlende, «anstrengt» lyd. Det er også vanlig å bruke ulike typer messinginstrument som trompet og saksofon.

Vokalen spiller ofte en viktig rolle.

KVA INSTRUMENT BLIR TYPISK BRUKT I BLUES?

Typisk bluesmusikk blir spelt av ein elektrisk gitar, bassgitar og trommer. Gitaren er vanlegvis forsterka gjennom ein røyrforsterkar eller det blir brukt ein overdrive-effekt. Ofte blir det nytta to gitarar i bluesrockband, der den eine speler riffet og akkordane på ein rytmegitar, medan den andre speler melodilinjer og soloar på ein sologitar.

• I 1950-åra nytta bluesband framleis ståbass (kontrabass), medan bluesrockband i 1960-åra nytta elektrisk bass, som var lettare å forsterke til høg lydstyrke.

• Tangentinstrument som piano og hammondorgel blir òg nytta. Som den elektriske gitaren er ofte òg hammondorgelet forsterka gjennom ein rørforsterkar som gir ein rumlande, «anstrengd» lyd. Det er også vanleg å bruke ulike typar messinginstrument som trompet og saksofon.

Vokalen speler ofte ei viktig rolle.

HVORDAN KAN EN LAGE EN BLUES?

• Når en skal lage en blues kan det være lurt å kunne spille et akkordinstrument, som for eksempel gitar. Tangentinstrumenter (piano og orgel) kan også brukes. Øv derfor på å spille akkordene riktig i et 12-takter bluesskjema. Ta opp disse taktene med passende hjelpemiddel!

• Med digitale hjelpemiddel, som GarageBand på iPad, kan en øve og spille inn direkte på skjermen.

• Når et basisfundament er tatt opp, så kan andre typiske blues-instrumenter legges til. Vokalen kan legges på til slutt. Teksten i en blues kan handle om hva som helst, men tradisjonelt ofte om triste ting.

• En kan velge selv hvor mange blues-vers sangen skal ha. Det er også vanlig å legge inn soloer spilt med bluesskalaen. En låt kan vare i 3-4 minutter.

KVA INSTRUMENT BLIR TYPISK BRUKT I BLUES?

Typisk bluesmusikk blir spelt av ein elektrisk gitar, bassgitar og trommer. Gitaren er vanlegvis forsterka gjennom ein røyrforsterkar eller det blir brukt ein overdrive-effekt. Ofte blir det nytta to gitarar i bluesrockband, der den eine speler riffet og akkordane på ein rytmegitar, medan den andre speler melodilinjer og soloar på ein sologitar.

• I 1950-åra nytta bluesband framleis ståbass (kontrabass), medan bluesrockband i 1960-åra nytta elektrisk bass, som var lettare å forsterke til høg lydstyrke.

• Tangentinstrument som piano og hammondorgel blir òg nytta. Som den elektriske gitaren er ofte òg hammondorgelet forsterka gjennom ein rørforsterkar som gir ein rumlande, «anstrengd» lyd.

Vokalen speler ofte ei viktig rolle.

Lytt til musikken under. Dette er klassisk blues!
Lag et 12-takter blueskomp med passende utstyr. Du skal lage kompet i forma ABB, og du skal benytte ulike instrument. Skriv så to 12-takters bluesvers som har formen AAB. Teksten kan handle om hva som helst. Sett akkordsymboler (A, D og E) over teksten. Husk også å gi sangen en tittel. Øv deretter på akkordene A, D og E på gitar, gjerne i grupper (du kan i tillegg øve på andre besifringsinstrument). Til slutt bruker du passende utstyr til å spille inn vokal og gitarspel sammen med kompet du har laget. Lever inn eller fremfør komposisjonen din!
Bluesvers
BOKMÅLNYNORSKLAGE ET BLEUSKOMP MED GARAGEBANDSPILLE INN BLUES MED GARAGEBAND
SPILLE PÅ ULIKE INSTRUMENT TIL "12 BAR BLUES"

parvis (2 personer) til et instrument (sang/mikrofoner, gitar, bass, piano og trommer). Den ene personen spiller, og den andre observerer og gir veiledning. Bruk materiellet og kunnskapen du veit om blues

Etter en viss tid rullerer para til nye instrument. Et mål må være at alle får prøve alle instrumenta.
BOKMÅLNYNORSK

GITAR

BASS

PIANO

TROMMER

EMNER
RYTMISK MUSIKK
ROCK OG POP
ROCKPOP
JAZZ OG ELEKTRONISK MUSIKK
JAZZELEKTRONISK MUSIKK
MUSIKKTEORI
TONENAVN OG INTERVALL
TONENAVNINTERVALL
NOTEVERDIER OG RYTME
NOTEVERDIERRYTME
TONEARTER OG AKKORDER
TONEARTERAKKORDER
MUSIKKULTUR
METODER
METODE INTRONOTAT
METODE BEGREP
METODE BEGREPSKORT
METODE SPØRSMÅL
METODE LÆRINGSPARTNER
KRITERIER
KRITERIER BEGREP
KRITERIER SPØRSMÅL
KRITERIER UTØVE
KRITERIER LAGE
KRITERIER OPPLEVE