Spille pop
KOMPETANSEMÅL
 • utøve et variert repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans
 • samarbeide med andre om å planlegge og gjennomføre øvingsprosesser hvor det inngår selvvalgt sang, andre vokale uttrykk, spill på instrumenter eller dans, og formidle resultatet i gruppe eller individuelt 
 • skape og programmere musikalske forløp ved å eksperimentere med lyd fra ulike kilder 
 • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer, og reflektere over bruk av musikalske virkemidler 
 • lytte og prøve ut ulike uttrykk og begrunne valg i skapende prosesser fra idé til ferdig resultat
 • bruke gehør og notasjonsteknikker som støtte i skapende arbeid 
 • bruke relevante fagbegreper i skapende arbeid og i refleksjon over prosesser og resultater
TEORI
 • lese om hvordan en kan spille pop på en gitar
 • finne, notere og lære ulike begrep
 • bruke begrep i ulike sammenhenger
 • svare på spørsmål
OPPLEVE
 • lytte til ulik gitarbasert pop
 • lytte til vanlige akkordekker og fingerspill brukt i pop
 • lytte til medelever sin måte å spille pop på på gitar og typiske bandinstrument 
LAGE
 • lage akkordrekker og riff på gitar til en låt 
 • lage en innspilling av en låt med komp, gitarspill og vokal 
UTØVE
 • øve på fingerspill og akkorder brukt i pop eller elektronisk musikk
 • øve på egenkomponert låt
 • levere inn og fremføre egenkomponert låt   

HVORDAN STEMMES EN GITAR?

• Det høres ikke så bra ut hvis gitaren ikke er stemt. Alle strengenestemmes sånn at de klinger fint sammen. Å få gitaren stemt kan være utfordrende, spesielt hvis man er ny på gitar. Heldigvis er det flere måter å gjøre det på, alt fra å bruke en app på mobilen, en stemmeboks eller bruke øret.

• Felles for alle metodene er at vi må skru på stemmeskruene som er på gitarhodet. Alle de seks strengene på gitaren er festet til hver sin stemmeskrue. Det kan være lurt å lære seg navnene på strengene: E - A - D - G - H - E.

KORLEIS STEMMAST EIN GITAR?

• Det høyrest ikkje så bra ut viss gitaren ikkje er stemd. Alle strengenestemmast sånn at dei kling fint saman. Å få gitaren stemt kan vere utfordrande, spesielt viss ein er ny på gitar. Heldigvis er det fleire måtar å gjere det på, alt frå å bruke ein app på mobilen, ein stemmeboks eller bruke øret.

• Felles for alle metodane er at vi må skru på stemmeskruane som er på gitarhovudet. Alle dei seks strengene på gitaren er festa til kvar sin stemmeskrue. Det kan vere lurt å lære seg namna på strengene: E - A - D - G - H - E

AKKORDER

Lag ulike akkorder som passer til popmusikki den interaktive oppgaven under.
INTERAKTIV

WHEN YOU SAY NOTHING AT ALL

Denne sangen har en enkel akkordrekke (VAMP), og er lik både i verset og i refrenget. Akkordene er G, D, Am, og G, D, C.

WHEN YOU SAY NOTHING AT ALL

Denne songen har ei enkel akkordrekkje (VAMP), og er stort sett lik både i verset og i refrenget. Akkordane er G, D, C og D.

Øvlåten "When You Say Nothing At All"). Du skal synge og spille gitar samtidig. Du kan øve på en annen pop-låt, om du klarer det!
BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN KAN EN SPILLE FINGERSPILL?

Tommelen slår nedover på 
 strengene
d
Peke-, lang,- og ringfinger 
"plukker"
  innover i hånda 
(hver sin streng altså)

Kompfigurer til fingerspill er det mange av.

KORLEIS KAN EIN SPIELE FINGERSPEL?

Tommelen slår nedover på 
 strengene

Peike-, lang,- og ringfinger 
"plukkar"  innover i handa 
(kvar strengen sin altså)
Kompfigurar til fingerspel er det mange av.

Lytt til ulike måter å spille fingerspill på!
Fingerspill
Øv akkordane A, D, E, C, Am, G, Em, Dm og F på gitar, gjerne i grupper. Spel til slutt inn ein film der du viser korleis du spelar grepa. Kan du spele grepa i en song også? Vis også at du kan spele fingerspel!
BOKMÅLNYNORSK
SPØRSMÅL
1. Hvordan blir det lyd av en gitar?
2. Hvorfor er det viktig at en gitar er stemt når en spiller på den?
3. Hvordan spiller en grep på en gitar?
4. Hva er fingerspill på gitar, og hvordan gjøres det?
1. Korleis blir det lyd av ein gitar?
2. Kvifor er det viktig at ein gitar er stemd når ein spelar på han?
3. Korleis speler eit grep på ein gitar?
4. Kva er fingerspel på gitar, og korleis blir det gjort?
5. Kva betyr det at songar kan ha ei "form"?
6. Korleis kan ein akkordsirkel (kvintsirkelen) hjelpe deg dår du skal lage ein song?
7. Kva er det viktig å tenke på når ein skal lage "lyrikk" til ein song?

HVILKE AKKORDER KAN BRUKES I ULIKE TONEARTER I DUR?

Tonearter og skalaer hører tett sammen. Skalaen bestemmer, hvilke akkorder det er i tonearten: Man finner nemlig akkordene i en toneart ved å lage en tertsstabel over alle tonene i skalaen.

De fleste sanger vil ha en eller flere akkorder, som ikke ”passer inn” i den skalaen som tonearten bygger på. Men det betyr ikke alltid at de som er utenfor tonearten – kun skalaen! Det er ofte noe man gjør, for at musikken ikke skal bli kjedelig. F.eks. kan man noen ganger gjøre akkordrekkefølgen C-Am-Dm-G7 litt mer spennende ved å gjøre den om til C-A7-D7-G7, selv om både A-dur og D-dur inneholder toner, som ikke finnes i C-dur skalaen. Tonearten er fortsatt C-dur. Hvis en sang begynner i C-dur, men beveger seg videre til en annen toneart sier man at den modulerer.

• Figuren under viser hvilke akkorder som kan passe sammen i ulike tonearter.

KVA ER EIN VAMP?

Vamp er ei kort akkordrekkje som går om og om att, som ein  rundgang.

• Desse vampane: |G |D |Am| og  |G|D|C| vert brukt i låten "Knocking On Heavens Door" gjennom heile songen, i vers som i refreng!

MUSIKKTEORI STAMTONEREKKA
MUSIKKTEORI STAMTONEREKKA I G-DUR

HVA ER EN VAMP?

Vamp er en kort akkordrekke som går om og om igjen, som en  rundgang.

• Disse vampene: |G |D |Am| og  |G|D|C| blir brukt i låten "Knocking On Heavens Door" gjennom hele sangen, i vers som i refreng!

• Du kan lage egne akkordrekker av akkorder som du synest passer sammen (se bilde over). Prøv å ikke lage akkordrekkene for lange, husk at de skal kunne gjentaes. Det enkle er ofte det beste?

Ulike akkordrekker kan brukes til ulike deler i en sang, som intro, vers, refreng, bru og outro.

KVA ER EIN VAMP?

Vamp er ei kort akkordrekke som går om og om igjen, som ein  rundgang.

• Desse vampane: |G |D |Am| og  |G|D|C| blir brukt i låten "Knocking On Heavens Door" gjennom heile songen, i vers som i refreng!

• Du kan lage eigne akkordrekker av akkordar som du synest passar saman (sjå bilde over). Prøv å ikkje lage akkordrekkene for lange, husk at dei skal kunne gjentakast. Det enkle er ofte det beste?

Ulike akkordrekker kan brukast til ulike delar i ein song, som intro, vers, refreng, bru og outro.

Lytt til en sang og studer den gjennom internett. Finn ut hvordan formen er på låten? Altså rekkefølgen på intro, vers, refreng, bru og outro. Har den riff? Hvilke instrument blir brukt i låten? Hva handler teksten om? Klarer du å spille den selv?
BOKMÅLNYNORSK
MUSIKKTEORI # og b
MUSIKKTEORI INTERVALL
Bruk en gitar eller et annet besifringsintrument (eller digitale hjelpemiddel som GarageBand) og lag akkordrekker i en toneart. Du kan lage rekkefølgene slik du vil, men det er lurt å begynne med tonika og avslutte med dominant, før du igjen tar tonika.
BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN KAN LYRIKK TIL EN LÅT LAGES?

• Du skal tenke dikt. En sangtekst og et dikt kan være det samme. Hva kalles dikt på norsk? Lyrikk. Hva kalles sangtekster på engelsk? Lyrics. Lyrikk og lyrics. Begge ordene stammer fra navnet på antikkens gitar: Lyren.


• Du skal tenke rytme. Du slipper å skrive sangteksten til en bestemt melodi. Men du må skrive den til en rytme. Ikke nødvendigvis til en fast takt (tung-lett, tung-lett f.eks.), men til en rytme, et pust, en puls som du hører inni deg. Det kan være en andpusten rapprytme med mange ord og lange linjer, eller en mer stillferdig blues-rytme med få ord og korte linjer, eller noe midt imellom.


• Du skal ikke tenke så mye på takten. Den kan veksle. Blandet takt, heter det.


• Du skal ikke telle stavelser. Hvis det er en rytme i teksten, vil komponisten finne den, selv om en linje er kort og en annen linje er lang, selv om du blander tung-lett og tung-lett-lett.


• Du skal ikke tenke så mye på rimet. Hvis du vil, kan du sløyfe rim. Hvis du vil, kan du rime hver eneste linje. I mange sangtekster (f.eks. i bluesen) rimer annenhver linje.


• Du skal tenke gjentakelse. En ny linje behøver ikke å være en ny setning med ny informasjon. En ny linje kan være ord du har brukt tidligere i teksten. I noen sang-tekster er førstelinjen eller sistelinjen den samme i alle versene.


• Du skal ikke være redd for å blande kødd og alvor, raseri og sårhet.


• Du skal ikke nødvendigvis forstå det du skriver. Språket er både eldre, større og klokere enn deg.


• Du skal stjele fra andre poeter og artister som gjør inntrykk på deg.


•Du skal ikke være redd for å røpe deg. Også inni ser vi nokså like ut.

HVORDAN KAN EN MELODI LAGES?

De fineste melodilinjene blir antagelig blir til når du synger!

•Det kan være lurt å starte med å synge, og så etter hvert overføre melodien til et besifringsinstrument. Melodien lagrer du, enten ved å synge den inn, eller spille den inn. Senere kan du hente den fram igjen. Lytt på den, hør om du fortsatt er fornøyd, gjør eventuelle forandringer. Hvis du gjør forandringer, lagrer du både den opprinnelige versjonen og den nye. Da kan du sammenligne senere.

• Etter hvert kan du eksperimentere med harmoniene. Hvilke akkorder passer til melodien? Velg en toneart og lag akkordrekker som passer til melodien.

KVA ER EIN VAMP?

Dei finaste melodilinjene blir antakeleg blir til når du syng!

•Det kan vere lurt å starte med å synge, og sågboverføre melodien til eit besifringsinstrument. Melodien lagrar du, enten ved å synge den inn, eller spele den inn. Seinare kan du hente han fram igjen. Lytt på han, høyr om du framleis er fornøgd, gjer eventuelle forandringar. Viss du gjer forandringar, lagrar du både den opphavlege versjonen og den nye. Då kan du samanlikne seinare.

Etter kvart kan du eksperimentere med harmoniane. Kva akkordar passar til melodien? Vel ei toneart og lag akkordrekker som passar til melodien

KORLEIS KAN LYRIKK TIL EIN LÅT BLI TIL?

Du skal tenkje dikt. Ei songtekst og eit dikt kan vere det same. Kva vert kalla dikt på norsk? Lyrikk. Kva vert kalla songtekster på engelsk? Lyrics! Lyrikk og lyrics. Begge orda stammar frå namnet på gitaren til antikken: Lyren.


Du skal tenkje rytme. Du slepp å skrive songteksta til ein bestemd melodi. Men du må skrive han til ei rytme. Ikkje naudsynlegvis til ei fast takt (tung-lett, tung-lett t.d.), men til ein rytme, eit pust, ein puls som du høyrer inni deg. Det kan vera ein andpusten rapprytme med mange ord og langa linjer, eller ein meir stillferdig blues-rytme med få ord og korte linjer, eller noko midt imellom.


• Du skal ikkje tenkje så mye på takta. Han kan veksle. Blanda takt, heiter det.


Du skal ikkje telje stavingar. Viss det er ein rytme i teksten, vil komponisten finna ho, sjølv om ei linje er kort og ein anna linje er lang, sjølv om du blandar tung-lett og tung-lett-lett.


Du skal ikkje tenkje så mye på at det rimar. Viss du vil, kan du sløyfe rim. Viss du vil, kan det rime på kvar einaste linje. I mange songtekstar (t.d. i bluesen) rimar annakvar linje.
 

Du skal tenkja gjentaking. Ei ny linje treng ikkje å vere ei ny setning med ny informasjon. Ei ny linje kan vere ord du har brukt tidlegare i teksten. I nokre song-tekster er førstelinja eller sistelinjen den same i alle versa.


Du skal ikkje vere redd for å blanda kødd, alvor og raseri.


• Du skal ikkje naudsynlegvis forstå det du skriv. Språket er både eldre, større og klokare enn deg.


• Du skal stele frå andre poetar og artistar som gjer inntrykk på deg.


•Du skal ikkje vere redd for å røpe deg. Òg inni ser vi nokså like ut.

Lag akkordrekker, riff, tekst, melodi og form i en egenkomponert låt. Bruk gjerne passende digitalt utstyr til dette arbeidet. Spill akkordene med et besifringsinstrument (gjerne med fingerspill på gitar) og ta opp ditt eget spill sammen med akkordrekkene og riffa du har laget. Legg deretter på andre instrument som trommer, bass og vokal (selvskrevet lyrikk). Fremfør eller lever komposisjonen din.
BOKMÅLNYNORSKLAGE EN LÅT MED GARAGEBAND
SPØRSMÅL
1. Hva betyr det at sanger kan ha en "form"?
2. Hvordan kan en akkordsirkel (kvintsirkelen) hjelpe deg dår du skal lage en sang?
3. Hva er det viktig å tenke på når en skal lage "lyrikk" til en sang?
1. Korleis blir det lyd av ein gitar?
2. Kvifor er det viktig at ein gitar er stemd når ein spelar på han?
3. Korleis speler eit grep på ein gitar?
4. Kva er fingerspel på gitar, og korleis blir det gjort?
5. Kva betyr det at songar kan ha ei "form"?
6. Korleis kan ein akkordsirkel (kvintsirkelen) hjelpe deg dår du skal lage ein song?
7. Kva er det viktig å tenke på når ein skal lage "lyrikk" til ein song?
SPILLE PÅ ULIKE INSTRUMENT TIL "WHEN YOU SAY NOTHING AT ALL"

parvis (2 personer) til et instrument (sang/mikrofoner, gitar, bass, piano og trommer). Den ene personen spiller, og den andre observerer og gir veiledning. Bruk materiellet og kunnskapen fra del 1

Etter en viss tid rullerer para til nye instrument. Et mål må være at alle får prøve alle instrumenta.
BOKMÅLNYNORSK

GITAR

BASS

PIANO

TROMMER

EMNER
RYTMISK MUSIKK
ROCK OG POP
ROCKPOP
JAZZ OG ELEKTRONISK MUSIKK
JAZZELEKTRONISK MUSIKK
MUSIKKTEORI
TONENAVN OG INTERVALL
TONENAVNINTERVALL
NOTEVERDIER OG RYTME
NOTEVERDIERRYTME
TONEARTER OG AKKORDER
TONEARTERAKKORDER
MUSIKKULTUR
METODER
METODE INTRONOTAT
METODE BEGREP
METODE BEGREPSKORT
METODE SPØRSMÅL
METODE LÆRINGSPARTNER
KRITERIER
KRITERIER BEGREP
KRITERIER SPØRSMÅL
KRITERIER UTØVE
KRITERIER LAGE
KRITERIER OPPLEVE