Universitet
Skolefag.com er en samling av læringsressurser i musikk, samfunnsfag og sal og scene på ungdomstrinnet.
Bruk...
Nettstedet er designet og optimalisert for bruk på alle typer enheter (datamaskin, nettbrett og telefon). Det spiller ingen rolle hvilket utstyr som brukes.

Innholdet kan brukes av både elever og lærere med et passord. For tilgang til lærerområdet kreves et spesielt passord.
Læringsstier
Alle fag er utstyrt med temavise læringstier. Stiene er knyttet opp mot innholdet til nettsiden, og de sier noe om hva en skal holde på med innenfor områda til et fag. Læringsstiene er også satt opp i rekkefølger som gir god progresjon i hele læringsforløpet.

Læringsstiene vises på hovedsiden til alle fag, og øverst på sidene til alle tema.
Innhold
Alle tema og emner inneholder lesestoff, der teksten er presentert punktvis både på bokmål og nynorsk. Begrep er uthevet!

I tillegg til dette finnes det bilder, videoer, lyttestoff og ulike aktiviteter.
+ Oppgaver
Interaktiv
Metoder
Kriterier
Vurdering
Ved bruk av innholdet kan lærer vurdere elevenes arbeid underveis ved hjelp av +OPPGAVER

Sluttvurderinger gjøres i form av ulike prøver, som begrepstester, fremføringer og skriftlige svar. Ulike tema inneholder ulike vurderinger!

Vurderingsmateriellet lastes ned fra fra lærerområdet (PS: eget passord brukes til dette).
Lesehefter...
Lesehefter er tilgjengelig for iMusikken, og er beregnet for papir. Lastes med via "lærerområdet"
KONTAKT
Vil du bruke opplegg fra Skolefag.com, eller lurer du eller skolen din på hvordan nettsidene kan brukes? Har du forslag til endinger? Funnet noe som bør endres på? Ta kontakt!
Takk! Din melding har blitt mottatt.
Oops! Mangler det noe?
™media
Torkjell Midtgaard
org.nr. 987740728
Skaret 22
6035 Fiskarstrand